Samen in gesprek over het opwekken van zon- en windenergie in Westfriesland

Westfriesland – Vanaf januari tot februari dit jaar zijn er in Westfriesland 16 ateliers georganiseerd om met inwoners, ondernemers en agrariërs in gesprek te gaan over het opwekken van energie met zon en wind. Zo willen de Westfriese gemeenten komen tot een Regionale Energie Strategie (RES) die bijdraagt aan een duurzame regio dat in 2040 energieneutraal is. Er wordt dan evenveel energie opgewekt als gebruikt. Daarbij staat als paal boven water, dat zonder samenwerking de ambitie niet waargemaakt kan worden.

Tijdens de bijeenkomsten op lokaal en regionaal niveau hebben de deelnemers gesprekken gevoerd over welke opties voor het opwekken van zon- en windenergie hen het meeste aanspreekt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het bundelen van lokale krachten tot coöperatieve acties, landbouwgrond zoveel mogelijk ontzien van zonnevelden of langs bestaande auto-, spoor- en waterwegen windturbines en zonnevelden te plaatsen. Per bijeenkomst liepen de voorkeuren hierover uiteen.

Wel zijn er een aantal duidelijke gemene delers naar voren gekomen in de lokale ateliers. Zonne-energie op grote daken, parkeerplaatsen en langs spoorwegen spreekt het meeste aan. Wat niet aanspreekt is zonne-energie op agrarisch grond, agrarisch grond rondom woonkernen en boven fruitteelt. Windenergie langs snelwegen, spoorwegen en het repoweren van bestaande turbines spreekt het meeste aan. Wat niet aanspreekt is windenergie bij stads- en dorpsranden en op agrarische grond. Daarbij is de aanvullende opmerking dat windenergie op het IJsselmeer en Markermeer wel aanspreekt voor gemeenten die niet liggen aan de meren, en dit niet aanspreekt door gemeenten liggend aan de meren.

Tijdens de regionale ateliers met agrariërs en ondernemers sprak zonne-energie opwekken op grote daken en wind op water het meeste aan. Wat deze groepen beide niet aanspreekt is windenergie op agrarische gronden.

Het resultaat van deze gesprekken is een concept Regionale Energie Strategie (RES) voor de deelregio Westfriesland in de regio Noord-Holland Noord (NHN). Eind april 2020 verwachten wij dit concept te publiceren. Dit concept document moet nog verder worden aangevuld met reacties van iedereen die bij de ateliers aanwezig was, alternatieve plannen en visies, wensen en bedenkingen van de gemeenteraden en de beoordeling van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie. Het resultaat hiervan is een definitieve RES NHN 1.0. Deze wordt uiterlijk maart 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraden, provinciale staten en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. Uiteindelijk zal de besluitvorming over de uitvoering van de RES plaatsvinden via het omgevingsbeleid van gemeenten, provincie en waterschap. De RES wordt gemonitord en elke twee jaar geactualiseerd.

Lees hier het complete multimediaverslag over de lokale verrijking energiescenario’s in Westfriesland

Bekijk hieronder het videoverslag over het atelier met inwoners in Hoorn

 

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F