Over Puur Hoorn

Het doel van Puur Hoorn is duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Klimaatneutraal betekent dat Hoorn evenveel energie opwekt als verbruikt. Met Puur Hoorn zetten we in op het in beweging brengen van onze stad. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en instellingen. Want alleen door samen te werken bereiken we ons doel.

hoorn-klimaatneutraal

Hoorn klimaatneutraal in 2040

Puur Hoorn is het beeldmerk van het programma Duurzame Stad van de gemeente Hoorn. Puur Hoorn is een reis die we samen maken, een klimaatneutrale en daarmee duurzame stad de eindbestemming.

Het programma Duurzame Stad bestaat uit drie hoofdonderwerpen, "energietransitie", "circulaire economie" en "klimaatadaptatie". Zuinig omgaan met energie en grondstoffen, inzet van meer schone en duurzame energiebronnen en inspelen op gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast en hitte, zijn de belangrijkste uitgangspunten.

Het beeldmerk Puur Hoorn wordt in alle communicatie rondom duurzaamheid gebruikt. Niet alleen door de gemeente maar juist ook door inwoners, ondernemers en instellingen die zich inzetten voor een duurzame stad.

Bekijk het Programma Duurzame stad voor de jaren 2019 - 2022.

 

 1. Bewustwording en gedrag
 2. Energie
 3. Bouw
 4. Mobiliteit
 5. Afval
 6. Water
 7. Eigen beleid en beheer
 • Bewustwording en gedrag

  Mensen komen pas in actie als ze ergens het nut en de noodzaak van in zien. Dat geldt ook voor het onderwerp duurzaamheid. Vanuit Puur Hoorn willen we daarom inwoners, ondernemers, instellingen, stichtingen en verenigingen bewust maken van de mogelijkheden van duurzaamheid. Hierbij gaat het om geld besparen maar vooral ook om geld verdienen!

 • Energie

  4635 tankwagens van 30 m3 of de verbranding van 139 miljoen liter stookolie. Daarmee kunnen we het totale energiegebruik van de stad Hoorn vergelijken. Het jaarlijkse energiegebruik van Hoorn bedraagt namelijk circa 5 petajoule (PJ). Dit is veel, maar als we samen inzetten op energiebesparen en -opwekken leidt dit tot een klimaatneutrale stad in 2040!

 • Bouw

  Er valt veel winst te behalen bij nieuwbouw woningen maar nog meer bij bestaande woningen. Er kan namelijk geld verdiend worden door het nemen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. Bij woningen van voor 1990 kan het meest verdiend worden. Deze woningen zijn vaak nog niet energiezuinig waardoor inwoners maandelijks veel geld kwijt zijn aan energiekosten. Zonde! Daarom zet Puur Hoorn zich in om deze inwoners te informeren.

 • Mobiliteit

  We richten ons vanuit Puur Hoorn op duurzame mobiliteit in de transport. Dit doen we met de thema's: verminderen, veranderen en verduurzamen!

 • Afval

  Vanuit de gemeente vinden we het belangrijk dat er zo min mogelijk restafval is. Voor iedere ton restafval die wordt aangeleverd bij de verbrandingsoven moet de gemeente (en daarmee dus ook onze inwoners) namelijk belasting betalen. Hoe meer er wordt gerecycled, hoe minder afvalbelasting de gemeente hoeft te betalen. Recyclen biedt dus kansen! Niet alleen voor de portemonnee maar ook voor het milieu. Recyclen voorkomt het gebruik van primaire grondstoffen én beperkt de CO2 uitstoot doordat het niet als restafval wordt verbrand.

 • Water

  Water biedt veel kansen als we het hebben over duurzaamheid. Wist je bijvoorbeeld dat er warmte uit het afvalwater kan worden gehaald en regenwater kan worden opgevangen om toiletten mee door te spoelen? Puur Hoorn onderzoekt wat mogelijk is voor onze stad, want aan water geen gebrek!

 • Eigen beleid en beheer

  Het realiseren van een duurzame stad vraagt ook om aanpassingen van de gemeente zelf. Als gemeente vervullen we hierin verschillende rollen. Zo geven we duurzame projecten de ruimte, verbinden we partijen met elkaar, zetten wij ons in om informatie te verstrekken en kijken we kritisch naar ons eigen beleid en beheer. Daar waar nodig voeren we wijzigingen door om trajecten te versnellen en onnodige belemmeringen weg nemen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de laatste duurzame ontwikkelingen in Hoorn?

Aanmelden voor Puur Hoorn nieuwsbrief

* = verplicht veld
F