Schapen terug om te bermen te ‘maaien’

Net als de afgelopen twee jaar worden verschillende bermen in Hoorn ‘gemaaid’ door een kudde schapen. Tijdens de paasdagen starten ze met grazen in de Bangert & Oosterpolder. Tot en met november grazen de schapen op verschillende locaties in Hoorn.

Dit jaar grazen ze ook langs delen van de Rijnweg en de Scheldeweg, langs het Knakenpad en achter de Cees Buddinghof (tegen de spoorlijn).

Goed voor de biodiversiteit
Het bezoek van de schapen maakt Hoorn iets gezelliger en mooier. Het begrazen is daarnaast goed voor het groen en de biodiversiteit. Schapen eten niet al het gras in één keer op, zoals een maaimachine het wel in één keer wegmaait. Insecten kunnen daardoor overstappen naar volgende stukken groen. Zaden van bloemen en bomen worden door de vacht van de schapen op een natuurlijke manier verspreid en de ontlasting van de dieren zorgt voor een natuurlijke vorm van bemesting.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F