Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Vanaf maandag 2 september kunnen huiseigenaren de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen. De subsidie is geldig voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019.

10.000 euro per woning
De regeling, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, is bedoeld voor energiebesparende isolerende maatregelen in het eigen huis zoals het isoleren van een vloer of gevel en het plaatsen van hoogrendementsglas. Per woning is het mogelijk om tot €10.000 subsidie te krijgen. Met de regeling kunnen mensen subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in hun eigen woning. Meer informatie hierover vind je op www.rijksoverheid.nl.

Subsidieplafond
Deze subsidieregeling is beschikbaar tot en met december 2020, tenzij het subsidieplafond van 84 miljoen euro bereikt is. De subsidie was er in 2016 ook al; het subsidieplafond was destijds in april 2017 bereikt.

Wilt u meer weten over de SEEH? Ga dan naar www.rvo.nl en zoek op SEEH.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F