Subsidiepot energiebesparende maatregelen leeg!

Het subsidiebudget van €100.000 voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is op. Vanaf 15 januari 2017 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Er zijn nu 225 aanvragen binnengekomen waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt. Dit betekent ruim 1 miljoen euro aan geplande duurzame investeringen in onze gemeente. Samen voor een klimaat neutrale stad in 2040!

Een groot succes

De subsidie energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen is een groot succes. Elk jaar gaat de subsidiepot leeg, zo ook dit jaar. Vorig jaar is het beschikbare bedrag daarom verhoogd naar 100.000,–. Voor 2018 is er opnieuw € 100.000,– beschikbaar. De meeste mensen hebben de subsidie aangevraagd voor zonnepanelen

 Samen werken we aan een duurzame stad!

De gemeente Hoorn vindt duurzaamheid belangrijk. Dat wordt goed zichtbaar in het duurzaamheidsprogramma Puur Hoorn. De ambitie is groot en de eindbestemming duidelijk: een klimaatneutrale stad in 2040. Met de subsidieregeling energiebesparende maatregelen helpt Puur Hoorn particuliere huiseigenaren die willen investeren in duurzaamheidsmaatregelen. Want samen werken we aan de duurzame stad.

Landelijke subsidie

Wilt u ook graag energiebesparende maatregelen nemen? Kijk dan voor gratis advies op www.duurzaambouwloket.nl. Daar vindt u ook meer informatie over welke landelijke subsidie mogelijkheden er zijn.

 

 

 

 

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F