Subsidiepot energiebesparende maatregelen leeg

Het subsidiebudget voor 2021 om je huis energiezuinig te maken is op. Vanaf 15 januari 2021
konden aanvragen worden ingediend. Na bijna 350 aanvragen is het volledige subsidiebudget van € 100.000,- verbruikt. De meeste aanvragen waren voor zonnepanelen.

Met de energiesubsidie van de gemeente Hoorn maak je stappen in energiebesparing. Hiermee stimuleren we inwoners om hun huis energiezuinig te maken. Je bespaart daardoor een hoop op je energiekosten en het is goed voor het milieu.

Energiesubsidie groot succes
De energiesubsidie is een groot succes. Maar liefst 65% van de aanvragen had betrekking op zonnepanelen en 20% ging naar de plaatsing van isolerend HR++ glas. De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximumbedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750.


Duurzaamheidslening

De energiesubsidie is op maar je kan nog wel gebruik maken van de duurzaamheidslening. Voor 2021 stelt de gemeente Hoorn € 500.000 beschikbaar voor deze lening met aantrekkelijke voorwaarden. De duurzaamheidslening kun je aanvragen als eigenaar van een woning of als Vereniging van Eigenaren (VvE). Er is op dit moment nog ruim € 200.000 beschikbaar. Meer informatie over de lening lees je op https://www.hoorn.nl/duurzaamheidslening.


Landelijke subsidies

Naast de gemeentelijke budgetten zijn er ook een landelijke regelingen zoals de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Voor advies over alle mogelijkheden en subsidies ga je naar Duurzaam Bouwloket. Zij geven gratis advies en vertellen alles over de mogelijkheden om je huis energiezuinig te maken.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F