Subsidiepot energiebesparende maatregelen leeg

Het subsidiebudget 2020 van € 100.000 voor energiebesparende maatregelen voor je woning is op. Vanaf 15 januari 2020 konden aanvragen, om je huis energiezuinig te maken, worden ingediend. Er zijn bijna 320 aanvragen verwerkt waardoor het volledige subsidiebudget is verbruikt.

 

Energiesubsidie groot succes
Gemeente Hoorn maakt stappen naar een duurzame toekomst. Met de energiesubsidie willen we inwoners stimuleren om hun huis energiezuinig te maken. Je bespaart daardoor een hoop op je energiekosten en het is beter voor het milieu. De energiesubsidie is een groot succes. De meeste aanvragen hadden betrekking op zonnepanelen en isolerende maatregelen.
De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximumbedrag van € 500 per huishouden. Voor zonnepanelen is het maximumbedrag € 250 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750.

Duurzaamheidslening
De energiesubsidie is op maar u kunt nog wel gebruik maken van de duurzaamheidslening. Voor 2020 stelt de gemeente Hoorn € 500.000 beschikbaar voor deze lening en heeft aantrekkelijke voorwaarden! U kunt een duurzaamheidslening aanvragen als eigenaar van een woning of als Vereniging van Eigenaren (VvE). Er is op dit moment nog ruim € 200.000 beschikbaar. U leest meer hierover op https://www.hoorn.nl/duurzaamheidslening.

Landelijke subsidies
Naast onze gemeentelijke budgetten zijn er ook een landelijke regelingen zoals de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Wilt u graag advies over alle mogelijkheden en subsidies die er zijn? Neem dan contact op Duurzaam Bouwloket. Zij geven gratis advies en vertellen u alles over de mogelijkheden om uw huis energiezuinig te maken.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F