SUPer SKOON’ opruimactie op het West-Friese water

Dit voorjaar en deze zomer kunnen inwoners van West-Friesland op bijzondere wijze hun steentje bijdragen aan de oplossing van een van de problemen van onze tijd: Zwerfvuil. In onze waterrijke omgeving komt veel van dit vuil helaas in het water terecht, met alle gevolgen van dien. Operatie Klimaat Westfriesland heeft de handschoen opgepakt en gaat ermee aan de slag. We gaan in de komende periode met sups het water om op te ruimen en iedereen mag meedoen!

Schone wateren, gezonde stad
Suppen is een sportieve activiteit waarbij men zich op een soort grote surfplank middels een peddel voortbeweegt. De sport wint de laatste tijd flink aan populariteit. Het is een laagdrempelige sport, jong en oud kan er aan deelnemen. Deze sportieve, gezonde activiteit geen we combineren met het opruimen van de diverse wateren in onze omgeving. Twee vliegen in een klap: Je zorgt voor je eigen lichaam én voor je omgeving. En als je hier eenmaal mee begint, zie je steeds meer.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van het zwerfvuil uit plastic bestaat, dat zoals bekend uiteen valt in microplastics, waarna het via vissen zelfs in onze voedselketen terecht komt. Daarnaast doet deze rommel natuurlijk afbreuk aan de schoonheid van onze woon- en
leefomgeving. We willen met onze actie niet alleen de rommel opruimen, maar ook zoveel mogelijk mensen betrekken. Suppen is echt superleuk om te doen, dus dat trekt hopelijk veel mensen over de streep.


Samen trots duurzaam

Dankzij bijdragen van verschillende West-Friese gemeenten, Puur Hoorn en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan iedereen gratis deelnemen aan deze activiteit. Verschillende supscholen in de omgeving dragen enthousiast hun steentje bij. Dit maakt het zelfs mogelijk voor beginners om mee te doen, want er is altijd een instructeur bij om uitleg en aanwijzingen te geven. Er zijn voldoende boards en peddels beschikbaar, maar aansluiten met een eigen sup mag natuurlijk ook.


Doe mee en schrijf je in!

Kijk voor meer informatie, plaatsen en data op https://ok-westfriesland.nl/kom-in-actie

Over de auteur

Operatie Klimaat Westfriesland

Operatie Klimaat Westfriesland zet zich in voor een schone aarde, voor een beter klimaat en daarmee voor een leefbare toekomst. Dit komt voort uit ons gevoel iets te moeten doen met onze zorgen over grote zaken als het klimaat en de afname van biodiversiteit, maar ook voor onze directe omgeving. Ons idee is dat we dit samen kunnen veranderen.

Lees meer artikelen van Operatie Klimaat Westfriesland
F
F