Westfriesland slaat circulaire weg in

Westfriesland gaat werk maken van een regionale circulaire economie. Die ambitie spraken de partners van Duurzaam Ondernemend Westfriesland en de gemeentecolleges in grote meerderheid uit in het laatste interbestuurlijke overleg (VVRE). Zij scharen zich achter de gezamenlijke circulaire strategie en bijbehorende actieagenda. Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Daar past een economie bij waarbij het…

Westfriesland gaat werk maken van een regionale circulaire economie. Die ambitie spraken de partners van Duurzaam Ondernemend Westfriesland en de gemeentecolleges in grote meerderheid uit in het laatste interbestuurlijke overleg (VVRE). Zij scharen zich achter de gezamenlijke circulaire strategie en bijbehorende actieagenda.

Westfriesland wil in 2040 energieneutraal zijn. Daar past een economie bij waarbij het accent ligt op het sparen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Het besluit in de VVRE is een duidelijke aanzet om te komen tot zo’n circulaire economie. “Het is een nieuwe stap om de milieu-impact van onze bedrijvigheid te verminderen en te werken aan een toekomstbestendige en gezonde regionale economie”, aldus wethouder duurzaamheid van Gemeente Medemblik, Harry Nederpelt.

Pareltjes
De regionale strategie en actieagenda sturen deze circulaire opgave. Zij zijn opgesteld door het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland waarbij overheden, ondernemers en kennisorganisaties zijn aangesloten. Aan de basis ligt de Masterclass Circulair Westfriesland van maart 2020, die veel input uit de praktijk opleverde. Uitgangspunt is dat er al pareltjes zijn van circulair ondernemerschap in de regio, of het nu gaat om het terugwinnen van grondstoffen uit sneakers of het omzetten van mest in warmte en in een vervanger van stro voor koeien.

Maar het zijn er nog te weinig. Door kennis, kunde en enthousiasme te bundelen, te experimenteren en te leren van elkaar moet circulair ondernemen een impuls krijgen. Tot en met 2022 richt de actieagenda zich op sectoren waar de milieu-impact groot is. Denk aan de bouw, industrie, landbouw en horeca/recreatie. Provincie, gemeentes, ondernemers en kennisinstellingen werken in deze sectoren samen in concrete circulaire verbeterprojecten.

Groen licht
Landelijk is bepaald dat Nederland in 2050 circulair moet zijn. De lichten staan nu op groen om samen in de regio de circulaire route verder te verkennen. “Op basis van de opgedane ervaringen kunnen we na 2022 onze inspanningen verbreden en versnellen”, zegt wethouder duurzaamheid van gemeente Drechterland, Jeroen Broeders. “Ik ben ervan overtuigd dat een circulaire economie niet alleen goed is voor het milieu, het biedt ondernemers ook kansen.”

De eerste actie op de circulaire actieagenda was het organiseren van een serie livestreams in de afgelopen Week van de Circulaire Economie. Ondernemers en experts bogen zich over de vraag of circulair ondernemen ook een verdienmodel kan zijn. Deze livestreams zijn nog terug te zien. Ga naar www.circulairwestfriesland.nl en laat je inspireren.


17e eeuwse dijkpalen dragen nieuw project

Op het toekomstige stadsstrand van gemeente Hoorn zijn ruim 120 oude dijkpalen uit de grond getrokken. De palen komen uit de 17e eeuw. Voor de bouw van het stadsstrand zijn de palen niet nodig maar wat doen we er dan mee? “Na wat schaaf- en zaagwerk zijn ze nog goed bruikbaar. Fijn van nerf, eersteklas…

Op het toekomstige stadsstrand van gemeente Hoorn zijn ruim 120 oude dijkpalen uit de grond getrokken. De palen komen uit de 17e eeuw. Voor de bouw van het stadsstrand zijn de palen niet nodig maar wat doen we er dan mee? “Na wat schaaf- en zaagwerk zijn ze nog goed bruikbaar. Fijn van nerf, eersteklas materiaal”, volgens archeoloog Michiel Bartels. De historische palen worden daarom opnieuw ingezet en hergebruikt door Clean2Anywhere en dragen zo bij aan een circulaire economie én aan een mooi verhaal met dubbele betekenis!

 

Goed herbruikbaar
Kansen voor hergebruik van de historische palen zijn meteen opgepakt. Zo nam projectleider Stadsstrand Hans Manten contact op met projectleider Circulaire Economie Bob van Lanen. Het idee om de palen opnieuw te gebruiken voor een ander doel, zoals op de werf van Clean2Anywhere sloeg direct goed aan. Edwin ter Velde van Clean2Anywhere zag meteen kansen voor het hergebruik van de palen en was enthousiast.

Op de werf van Clean2Anywhere wordt er gebouwd aan 17de -eeuwse schepen uit afvalplastic. Zij gaan de historische palen o.a. gebruiken voor de aanleg van een scheepshelling waarop het 17de -eeuwse fluitschip gebouwd kan worden. Dit past helemaal bij de missie van Clean2Anywhere. “Wij gaan er weer wat moois mee doen want weggooien is zonde!” aldus Edwin.

 

Bekijk hier het filmpje


Circulaire economie

In een circulaire economie kijken we naar kansen en mogelijkheden hoe we zuinig omgaan met grondstoffen. Er bestaat geen afval meer…sterker nog, afval wordt hergebruikt en is de nieuwe grondstof! De regio Westfriesland ziet circulair ondernemen als belangrijk thema voor een duurzame en toekomstbestendige economie. Hierdoor wordt afval verminderd en worden producten opnieuw ingezet voor een ander doel (hergebruik) of omgevormd tot een ander product (recycling). Meer hierover lees je op https://circulairwestfriesland.nl/


Extra

Archeoloog Michiel Bartels maakte een filmpje over de vondst van de palen.
Ook NH Nieuws ontdekt dit mooie nieuws en schrijft een artikel plus filmpje over het hergebruik van de palen.

F
F