Futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn80?

Gaat deze natuurlijke batterij in de vorm van de futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn 80 stroom leveren aan het bedrijfsleven en de stad? Toekomstmuziek of realiteit? Die vraag wordt op 18 september beantwoord tijdens een openbare workshop in de raadszaal van Hoorn. Hoorn80 Energiepositief Op Hoorn 80 zijn al grote stappen gezet…

Gaat deze natuurlijke batterij in de vorm van de futuristische vulkaankrater ETNA voor de kust van Hoorn 80 stroom leveren aan het bedrijfsleven en de stad? Toekomstmuziek of realiteit? Die vraag wordt op 18 september beantwoord tijdens een openbare workshop in de raadszaal van Hoorn.

Hoorn80 Energiepositief
Op Hoorn 80 zijn al grote stappen gezet om te verduurzamen. In april 2019 hebben multidisciplinaire ontwerpteams, tijdens een intensieve workshopweek,  hun tanden gezet in die opgave. In het rapport ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen – de energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit’  zijn vier ambitieuze ideeën uitgewerkt voor het verder verduurzamen van Hoorn 80.
Welke haalbare plannen aan dit doel kunnen bijdragen, wordt op 18 september gepresenteerd. Aansluitend vindt daarover een discussie plaats. Het zou best kunnen dat de futuristische energieopslag voor de kust van Hoorn 80 echt tot de mogelijkheden behoort en er gewerkt gaat worden aan dit energie-eiland in het Markermeer. Het idee bestaat al veertig jaar. Destijds bedacht ing. L.W. Lievense al een energie-eiland op het Markermeer waarin windenergie opgeslagen kan worden tot de stroom weer nodig zou zijn. Het kwam er destijds niet van, maar nu de urgentie hoger is dan ooit, wordt het idee opnieuw geïntroduceerd in een moderne variant. Het levert een markant eiland op voor de kust van Hoorn80, dat naast een duurzame energiehub ook een publiekstrekker zal zijn: een gebalanceerde mix van hightech innovatie en recreatie.

Workshop
Wij nodigen u van harte uit voor de presentatie van kansrijke ideeën tijdens een inspirerende workshop op 18 september.
Op de eerste plaats zijn de ondernemers van Hoorn 80 daartoe uitgenodigd, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!
U bent vanaf 14.00  uur welkom in de raadszaal van het stadhuis Hoorn, Nieuwe Steen 1 – ingang achterzijde. U dient zich vooraf aan te melden via info@ecwf.nl.

Mogelijk gemaakt door: Parkmanagement Hoorn, ECWF, Hoorn80 Energiepositief en gemeente Hoorn.
Meer informatie over de workshop en andere acties om het bedrijfsleven in West-Friesland te verduurzaam leest u op http://ecwf.nl/nieuws/
en https://hn80epositief.nl/

Extra €70.000,- subsidie voor verduurzaming

Extra ronde subsidie energiebesparende maatregelen Per 10 oktober 2017 stelt de gemeente Hoorn een extra budget van € 70.000,- beschikbaar voor de subsidie energiebesparende maatregelen. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen in en om het huis. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak- en vloerisolatie, HR++ glas, groene daken…

Extra ronde subsidie energiebesparende maatregelen

Per 10 oktober 2017 stelt de gemeente Hoorn een extra budget van € 70.000,- beschikbaar voor de subsidie energiebesparende maatregelen. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen in en om het huis. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak- en vloerisolatie, HR++ glas, groene daken en zonnepanelen.

Jaarlijks wordt hiervoor 100.000,- euro beschikbaar gesteld. Door hoge animo was dit bedrag dit jaar binnen twee maanden vergeven. De gemeenteraad heeft daarom besloten om in 2017 extra geld beschikbaar te stellen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500,- per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 750,- euro.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor de subsidie kunt u vanaf 10 oktober 2017 via de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord indienen. De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de werkzaamheden van start gaan. Echter, bij dit extra budget wordt éénmalig de mogelijkheid geboden om met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen. De maatregelen moeten in dat geval zijn aangebracht vanaf 7 maart 2017.

Woningeigenaren die een aanvraag indienen moeten in de gemeente Hoorn wonen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het extra budget van € 70.000,- op is, worden geen nieuwe aanvragen meer behandeld.

Alle informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden en de regeling is te vinden op https://www.hoorn.nl/energiesubsidie.

F
F