Vacature: ervaren senior projectmanager energietransitie

O, HBO   |   Maximaal €5872   |   Regulier   |   Vast   |   32 – 36 uur De gemeente Hoorn heeft een krachtige ambitie als het gaat om duurzaamheid en de energietransitie. De energietransitie doen we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente Hoorn zal in 2040 energieneutraal zijn. Het is jouw taak om de ambities…

O, HBO   |   Maximaal €5872   |   Regulier   |   Vast   |   32 – 36 uur

De gemeente Hoorn heeft een krachtige ambitie als het gaat om duurzaamheid en de energietransitie. De energietransitie doen we samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente Hoorn zal in 2040 energieneutraal zijn. Het is jouw taak om de ambities van de gemeente Hoorn waar te maken en samen met onze partners en collega’s ervoor te zorgen dat Hoorn in 2040 energieneutraal is.

 

Waar werk je (samen) aan?
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het realiseren van projecten ter invulling van de doelstellingen ) voor de energietransitie. Daarbij:

 • Werk je nauw samen met alle betrokken partijen, bewoners en ondernemers.
 • Activeer, informeer en betrek onze je inwoners bij een duurzamer leven (denk daarbij aan het presenteren op
  bewonersavonden, pitchen bij bedrijven en begeleiden van dialoogsessies).
 • Als boegbeeld van de projecten leid en coach je teams naar succes
 • Als senior projectmanager ben jij de coach en sparringpartner voor de andere projectmanagers. Jij pakt samen met het
  team de regie op de projecten.
 • Jij bent communicatief vaardig en weet je omgeving in beweging te krijgen.
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent in staat om een uitvoeringstrategie op te stellen en daar invulling aan te geven.
 • Ook ben jij hands-on, gemotiveerd en durf jij op een podium jouw verhaal te vertellen met een aanstekelijk
  enthousiasme.

 

Herken jij jezelf hierin?
We zoeken een zelfstandige, daadkrachtige en ervaren projectmanager met kennis van en affiniteit met lokale energieprojecten die goed  instaat is om taakgericht vanuit de specifieke rol van de gemeente werken.
Met jouw betrokkenheid en gevoel bij de stad krijg je op elk niveau partijen op één lijn: intern en extern.
Dankzij jouw uitstekende communicatieve vaardigheden weet je een boodschap helder en duidelijk over te brengen.

 

Verder:

 • Heb je een relevante Hbo- of WO-opleiding.
 • Heb je aantoonbare kennis en affiniteit met energietransitie
 • Heb je ruime werkervaring als projectmanager.
 • Kun je strategisch denken waarbij je de praktijk niet uit het oog verliest.

 

Goed om te weten:
Door projectmanagement wordt gewerkt met een team aan een duurzaam Hoorn. Een slagvaardig team van professionals dat met inzet en enthousiasme inhoud geeft aan de plannen rond de energietransitie.

 

En wat krijg je nog meer?

 •  Flexibiliteit qua uren, werklocatie en werkdagen.
 •  Een arbeidsovereenkomst voor één jaar met de mogelijkheid van een aansluitend vast contract.
 •  36 uur per week (32 uur is ook mogelijk).
 •  Je beloning is afhankelijk van ervaring en bedraagt maximaal € 5.872 bij 36 uur per week, exclusief 17,05% Individueel
  Keuze Budget (IKB is inclusief vakantiegeld);
 • opname in het ABP-pensioenfonds;
 • laptop en smartphone
 • kom je met het openbaarvervoer naar het werk? Dan ontvang je een tegemoetkoming van 100% van de kosten.
  Enthousiast? Dan zit er nog maar één ding op, solliciteren!

 

De sollicitatieprocedure:

Reageer uiterlijk 3 januari 2021 met jouw motivatie en CV  via werkeninnoordhollandnoord.nl | Ervaren senior projectmanager energietransitie – Gemeente Hoorn – Hoorn
In verband met de feestdagen hanteren we een langere reactietermijn.
De selectieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een assessment.

Wil je eerst meer informatie? Kijk verder op puurhoorn.nl of bel gerust met programmamanager Charlotte Bakker via telefoonnummer of Whatsapp 0621522716 of via cm.bakker@hoorn.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie vinden wij ongewenst en vervelend.

werkeninnoordhollandnoord.nl | Ervaren senior projectmanager energietransitie – Gemeente Hoorn – Hoorn (nh)

Puur Hoorn zet stappen voor een groot duurzaam samenwerkplatform

Het huidige Puur Hoorn is bekend als het duurzaamheidslogo van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. We ontwikkelen ons meer naar een duurzaam platform, samen met partners die zich ook inzetten voor een duurzame en groene toekomst van Hoorn. Vanwege deze doorontwikkeling van Puur Hoorn zijn we met de samenwerkpartners op maandag 28 oktober bij…

Het huidige Puur Hoorn is bekend als het duurzaamheidslogo van het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. We ontwikkelen ons meer naar een duurzaam platform, samen met partners die zich ook inzetten voor een duurzame en groene toekomst van Hoorn. Vanwege deze doorontwikkeling van Puur Hoorn zijn we met de samenwerkpartners op maandag 28 oktober bij elkaar gekomen om na te denken over hoe we samen, actief, zichtbaar en effectief kunnen werken aan de verduurzaming van onze stad.

Verbindingen leggen
De partners van Puur Hoorn zijn Stichting Netwerk, Hoorn City Tours, Cinema Oostereiland, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Energie Coöperatie West-Friesland, Hoorn80 Energiepositief, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn. Allemaal zijn ze op hun eigen manier bezig met het thema duurzaamheid. Door de interactieve opzet tijdens de partnerborrel werd al snel duidelijk dat er veel verbindingen zijn te leggen tussen de partners. Wij kijken terug naar een gezellige middag waarbij waardevolle informatie is opgehaald.

Vervolgstappen
Alle input maken we concreet en presenteren we aan onze partners. Ook maken we afspraken over de invulling van het partnerschap. We trappen officieel af in het nieuwe jaar met een kick-off voor al onze partners van Puur Hoorn, het duurzame samenwerkplatform van Hoorn, onze duurzame stad.
Puur Hoorn 2020
Alleen door samen te werken bereiken we de stevige doelstelling om in 2040 een energieneutrale stad te zijn. Met de inzet van bedrijven en inwoners verduurzamen we de stad en behouden we het authentieke karakter. Samen met de partners in de stad werken we onder het beeldmerk Puur Hoorn en  zorgen we voor een comfortabele en duurzame leef- en werkomgeving, ook voor de volgende generatie.
Meedoen?
Zet jij je actief in voor de verduurzaming van onze stad? Ben je benieuwd wat het partnerschap van Puur Hoorn jou te bieden heeft en kijk je uit naar mooie duurzame samenwerkingen? Meld je dan aan via puurhoorn@hoorn.nl

Terugblik bijeenkomst Duurzame kansen voor de Kersenboogerd

Uit de Transitievisie-Warmte-Hoorn komt naar voren dat de Kersenboogerd als eerste aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen moet er technische en kwalitatieve input worden opgehaald. Dit wordt onder andere gedaan met een haalbaarheidsonderzoek voor de techniek en de businesscase, maar ook door het gesprek…

Uit de Transitievisie-Warmte-Hoorn komt naar voren dat de Kersenboogerd als eerste aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen moet er technische en kwalitatieve input worden opgehaald. Dit wordt onder andere gedaan met een haalbaarheidsonderzoek voor de techniek en de businesscase, maar ook door het gesprek te voeren met de bewoners in de wijk. Daarom is er vorige week dinsdag op 1 oktober een bijeenkomst georganiseerd voor de klankbordgroep van de Kersenboogerd en geïnteresseerde bewoners die zich hebben opgegeven tijdens de bewonersavond Hoorn Aardgasvrij. Het doel was om hen te Informeren en betrekken bij de communicatie en participatie over de warmtetransitie, energie besparen en duurzaam opwekken in de Kersenboogerd. De interactieve bijeenkomst was succesvol en er is veel waardevolle informatie opgehaald. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet en lees je in bijgevoegde nieuwsbrief.

 

De energietransitie, wat is dat eigenlijk?

De energietransitie, wat is dat eigenlijk? We horen veel over energiebesparingen en aardgasloze (nieuw)bouw in de media. Maar hoe hoort dit bij de energietransitie, en wat is de transitie eigenlijk?   Transitie betekent letterlijk overgang. De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame…

De energietransitie, wat is dat eigenlijk?

We horen veel over energiebesparingen en aardgasloze (nieuw)bouw in de media. Maar hoe hoort dit bij de energietransitie, en wat is de transitie eigenlijk?

 

Transitie betekent letterlijk overgang. De energietransitie is de overgang van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. In de energietransitie is vastgelegd dat Nederland in 2050 een geheel duurzame energievoorziening dient te hebben, die voor 100% bestaat uit groene energie. We moeten dus af van de fossiele brandstoffen (zoals aardgas en steenkool) en overstappen op groene energie. Deze afspraken lopen in lijn met de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs, waaraan Nederland zich heeft verbonden. Dit internationale verdrag legt het streven af om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken in 2050.

Wat betekent dit voor huiseigenaren?

Eén van de grote uitdagingen van de energietransitie is verwarming. We gebruiken hiervoor veel aardgas. Deze fossiele brandstof moet in 2050 volledig vervangen zijn door duurzame energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, biomassa of windmolenparken.

 

‘Ons aardgas raakt op, het verbranden van fossiele brandstoffen veroorzaakt broeikasgassen, dus de enige oplossing is ons huis anders in te richten. Met elektrisch koken en stadswarmte, zonnepanelen, biogas of een warmtepomp om het lekker warm te krijgen.’
[Ernie van Dalen, operationeel directeur Feenstra]

 

De overgang op andere energiebronnen betekent dat mensen hun woning moeten aanpassen. De aansluiting op aardgas gaat eruit, nieuwe aansluitingen voor bronnen van duurzame energie worden gelegd. Het gasfornuis gaat eruit, elektrisch koken wordt de norm. Ook de bekende cv-ketel zal verdwijnen, verwarming van huizen gebeurt niet meer met aardgas maar met een alternatieve bron.

Met elkaar moeten we aan de ene kant de energievraag verminderen, en aan de andere kant het duurzaam opwekken van energie vergroten.

De CV ketel verdwijnt uit beeld

Wat kun je nu al doen?

Nu al kan je kiezen om zelf groene energie op te wekken met zonnepanelen. Ook zonneboilers en warmtepompen zijn een uitstekende manier om in het eigen energieverbruik te voorzien. Als je jouw woning wilt verduurzamen kan je daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of duurzaam isolatiemateriaal.

Voor deze ‘Energiebesparende maatregelen subsidie‘ is jaarlijks een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. Het gehele subsidiebedrag van 100.000 euro is in 2017 al vergeven, maar begin oktober 2017 komt er een extra subsidiebedrag van 70.000 euro beschikbaar. In januari 2018 is er weer een nieuw budget van 100.000 euro beschikbaar.

De komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden komen om duurzame energie op te wekken en op te slaan, want de ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Huiseigenaren kunnen bij nieuwe investeringen in hun huis of bij nieuwbouw kijken of duurzame oplossingen een optie zijn.

 

Elektrisch koken wordt de norm

Wat doet de gemeente?

Na 1 januari 2018 vervalt de verplichting voor aansluiting van woningen op het gasnet en worden alle nieuwbouwhuizen gasloos gebouwd. De gemeente mag vanaf dan zelf bepalen op welk warmtenet of energiebron nieuwbouwwoningen worden aangesloten. In 2023 moet in ieder geval 16 procent van de energie duurzaam worden opgewekt. Voor bestaande woningen moet de overstap naar een andere vorm van duurzame energie zorgvuldig plaatsvinden. De bewoners hebben immers al een gasaansluiting. Hier ligt dus een grote opgave voor Hoorn.

De gemeente houdt eerste verkennende gesprekken met verschillende organisaties, zoals Alliander, Nuon, HVC, RUD, Hoogheemraadschap, Intermaris en adviesbureau Overmorgen om te verkennen hoe ze deze opgave kan aanpakken. De gemeente laat een zogenaamde ‘warmtetransitieatlas’ maken. Dit is een instrument waarmee ze in kaart krijgt welke kansen en mogelijkheden er in welke delen van Hoorn zijn voor het verduurzamen van de energievoorziening en de warmtevraag.

Op dit moment is de gemeente nog in de verkennende fase. Maar wat al wel duidelijk is, is dat het een grote opgave is die de komende decennia veel aandacht vraagt.

F
F