Extra €70.000,- subsidie voor verduurzaming

Extra ronde subsidie energiebesparende maatregelen Per 10 oktober 2017 stelt de gemeente Hoorn een extra budget van € 70.000,- beschikbaar voor de subsidie energiebesparende maatregelen. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen in en om het huis. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak- en vloerisolatie, HR++ glas, groene daken…

Extra ronde subsidie energiebesparende maatregelen

Per 10 oktober 2017 stelt de gemeente Hoorn een extra budget van € 70.000,- beschikbaar voor de subsidie energiebesparende maatregelen. De subsidie is bestemd voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen nemen in en om het huis. Voorbeelden van energiebesparende maatregelen zijn onder andere dak- en vloerisolatie, HR++ glas, groene daken en zonnepanelen.

Jaarlijks wordt hiervoor 100.000,- euro beschikbaar gesteld. Door hoge animo was dit bedrag dit jaar binnen twee maanden vergeven. De gemeenteraad heeft daarom besloten om in 2017 extra geld beschikbaar te stellen.

Hoogte van de subsidie

De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500,- per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum van € 750,- euro.

Aanvraag indienen

Een aanvraag voor de subsidie kunt u vanaf 10 oktober 2017 via de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord indienen. De aanvraag moet worden ingediend vóórdat de werkzaamheden van start gaan. Echter, bij dit extra budget wordt éénmalig de mogelijkheid geboden om met terugwerkende kracht een aanvraag in te dienen. De maatregelen moeten in dat geval zijn aangebracht vanaf 7 maart 2017.

Woningeigenaren die een aanvraag indienen moeten in de gemeente Hoorn wonen. De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Als het extra budget van € 70.000,- op is, worden geen nieuwe aanvragen meer behandeld.

Alle informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden en de regeling is te vinden op https://www.hoorn.nl/energiesubsidie.

F
F