klimaatverandering, jij kunt ook helpen

Buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen’ organiseert twee online bijeenkomsten waarbij centraal staat hoe je als inwoner van Hoorn met klimaatverandering om kan gaan en kan bijdragen aan een klimaatbestendige stad. De online-bijeenkomsten zijn voor iedere belangstellende. Resi Beijer woont in de Risdam en is op meerdere fronten actief in het wijkgroen en stelt: “Je kan er niet…

Buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen’ organiseert twee online bijeenkomsten waarbij centraal staat hoe je als inwoner van Hoorn met klimaatverandering om kan gaan en kan bijdragen aan een klimaatbestendige stad. De online-bijeenkomsten zijn voor iedere belangstellende. Resi Beijer woont in de Risdam en is op meerdere fronten actief in het wijkgroen en stelt: “Je kan er niet meer omheen: klimaatverandering is hét thema van deze tijd. Wij vragen ons af wat dit in de nabije toekomst betekent wat betreft hitte, droogte en wateroverlast in onze wijk en stad. Bovendien is de vraag wat wijkbewoners aan de verwachte gevolgen van klimaatverandering kunnen doen. Daarom organiseren wij deze avonden.”

Datums
De online bijeenkomsten zijn op dinsdag 18 en dinsdag 25 januari van 19.30 tot 21.00 uur. We verzorgen een aantrekkelijk programma waarbij de verschillende sprekers aandacht besteden aan hoe inwoners kunnen bijdragen aan gewenste klimaatmaatregelen. Er is per informatiebijeenkomst plek voor 99 inwoners. Dus meld je snel aan via info@risdamgroen.nl.

Sprekers
Natascha Grippeling van Puur Hoorn opent de avond. Puur Hoorn is één van de partners van de buurtgroep. Zij vertelt over de WatZr-campagne welke een initiatief is van Samen blauwgroen, een samenwerking van 28 gemeenten in Noord-Holland, waaronder de gemeente Hoorn en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN en de provincie Noord-Holland. Met de campagne geven zij aandacht aan klimaatadaptatie en een duurzame waterketen.

Jan Wijn, klimaatambassadeur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, laat zien wat inwoners van Hoorn van de klimaatverandering kunnen verwachten. Hij besteed aandacht aan de vraag hoe wijkbewoners zich kunnen of misschien wel moeten aanpassen aan deze veranderingen.

Hierna zal Piety de Jong, dochter van een voormalig melkveehouder, de belangstellenden meenemen in haar verhaal. Piety vertelt: “Vroeger gingen we heel anders met de aarde om dan dat dit vandaag de dag van ons gevraagd wordt. Uiteindelijk gaat het in mijn beleving erom dat we terug moeten naar onze wortels en dat we hier gezonde aarde voor nodig hebben. Alleen dan kan de mens en de natuur tot bloei komen. Een gezonde voedingsbodem creëren dus voor jezelf, elkaar en de planeet.”

De bijeenkomst wordt afgesloten met mededelingen van ‘Risdam-Noord Groen’ waaronder de ontwikkelingen van het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord komt aan de orde. Er is deze avond voldoende ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden
Liefhebbers wordt geadviseerd zich aan te melden door een e-mail te sturen naar:  info@risdamgroen.nl.  Meld daarbij voor- en achternaam, het e-mailadres en zet erbij dat het aanmelding is voor 18 of 25 januari. Twee dagen van tevoren krijgen de deelnemers een link voor de online bijeenkomst toegestuurd.

F
F