Terugblik bijeenkomst Duurzame kansen voor de Kersenboogerd

Uit de Transitievisie-Warmte-Hoorn komt naar voren dat de Kersenboogerd als eerste aan de beurt is om van het aardgas af te gaan. Om tot een Wijkuitvoeringsplan te komen moet er technische en kwalitatieve input worden opgehaald. Dit wordt onder andere gedaan met een haalbaarheidsonderzoek voor de techniek en de businesscase, maar ook door het gesprek te voeren met de bewoners in de wijk. Daarom is er vorige week dinsdag op 1 oktober een bijeenkomst georganiseerd voor de klankbordgroep van de Kersenboogerd en geïnteresseerde bewoners die zich hebben opgegeven tijdens de bewonersavond Hoorn Aardgasvrij. Het doel was om hen te Informeren en betrekken bij de communicatie en participatie over de warmtetransitie, energie besparen en duurzaam opwekken in de Kersenboogerd. De interactieve bijeenkomst was succesvol en er is veel waardevolle informatie opgehaald. We hebben de belangrijkste punten op een rijtje gezet en lees je in bijgevoegde nieuwsbrief.

 

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F