Kinderwens wordt werkelijkheid met Tosiamarkt

Twee jaar geleden won de toen 9-jarige Tosia Glapa van Basisschool De Zonnewijzer de tweede prijs met haar kinderwens bij de Hoornse Schooldag van de Duurzaamheid. Haar idee was om mensen zaden te laten verzamelen en die gratis weg te geven. Dit idee heeft de Stichting ‘Risdam-Noord Groen’ omarmd. Op zaterdag 3 oktober wordt de eerste ‘Tosiamarkt’ georganiseerd op het plein voor Wijkcentrum De Cogge in Risdam-Noord. Van 11.00 tot 13.00 uur worden met gesloten beurs zaden en stekken, tips en ideeën uitgewisseld. Op het pleintje aan de Akkerwinde worden vraag, aanbod en enthousiasme voor groen bij elkaar gebracht!

 

Tosia, die eigenlijk al vergeten was dat zij dit idee indertijd lanceerde, vertelt: “Wat een eer dat deze markt naar mij wordt genoemd. Zo gaaf dat mijn plannetje nu werkelijkheid wordt. Ik hoop dat veel mensen zaden en stekken komen brengen en komen halen. De eerste 20 kinderen die de Tosiamarkt bezoeken krijgen uit mijn handen een zakje met een mix van bloemenzaad. Helemaal te gek vind ik dat ik de Tosiamarkt om 11.00 uur mag openen. Echt vet cool!”

Liefhebbers die zaden en plantjes willen doneren wordt gevraagd deze te verzamelen en op 3 oktober in te brengen. Indien aanwezigheid onmogelijk is en men zaden of planten voor dit goede doel wil schenken dan kan dat gemeld worden bij info@risdamgroen.nl. De groenmarkt heeft ook als doel om vergroeningsinitiatieven energie te geven.

Daarom zullen studenten van het Clusius College vragen beantwoorden over geschikte planten voor een onderhoudsarme- of een schaduwrijke tuin. Deze studenten geven ook advies om een geveltuintje te realiseren. MEE & De Wering biedt hulp aan mensen die het tuinwerk lichamelijk niet aankunnen; ook liefhebbers die een keer in andermans tuin actief willen worden kunnen zich tijdens de Tosiamarkt melden. ‘Risdam-Noord Groen’ laat met foto’s en brochures zien met welke vergroeningsprojecten zij bezig zijn in de wijk.

 

Tijdens de Tosiamarkt, bij slecht weer binnen in het Wijkcentrum, worden de bekende coronamaatregelen strikt in acht genomen. Dankzij financiële ondersteuning vanuit de Provincie Noord-Holland, het Betrekken bij Groen Fonds, zorgt de buurtgroep voor initiatieven waarmee particuliere tuinen vergroend worden.

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F