Update Buurtgroep Risdam-Noord Groen!

Van de redactie

De meteorologen hebben op 1 september de herfst al ingeluid, maar volgens de astronomen is het dan nog zomer en begint de herfst pas de 21ste.
Nu,daar trok deze zomer zich nog even niets van aan en ging als nazomer nog even vrolijk door.

We kunnen terugzien op een zomer voor elk wat wils, de maand juli voor de liefhebber van een echte Hollandse zomer, augustus voor de liefhebber van tropisch weer en wat we verder aan (on)weer voorgeschoteld kregen.

Wat een zomer! Maar dat wil niet zeggen dat de (inmiddels) Stichting Risdam-Noord Groen zomervakantie heeft gehouden.
Als u de nieuwsbrief er op naleest, zult u merken dat het tegendeel het geval was.

Een paar activiteiten:

  • Al wandelend met Hans Timmerman ontdekken wat er groeit en bloeit langs RisdamsRafelRandenRoute (het talud langs de A7 en de Westfrisiaweg).
  • Het voorbereiden van een planten- en zadenweggeefmarkt op 3 oktober bij Wijkcentrum De Cogge.
  • Tweemaal per week de aangeplante wilgen- en populierenstekken in het Leekerbos water geven.

Lees deze nieuwsbrief en raak geïnspireerd!

Anton Greefkes namens Buurtgroep Risdam-Noord Groen!

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F