Van afval naar grondstof

Westfriesland organiseert Masterclass Circulaire economie

In een Westfriese Circulaire Economie bewegen grondstoffen in een kringloop. Wie daar het fijne van wil weten is welkom op de Masterclass Circulaire Economie, die op 3 maart aanstaande van 08:00 tot 11:00 in de Cinema Oostereiland in Hoorn wordt gegeven. Een ontbijt staat er klaar voor Westfriese ondernemers en ambtenaren die meer circulair willen denken en doen. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 februari op www.circulairwestfriesland.nl. Voor de verdiepende werksessie geldt een beperkt aantal deelnemers.

Circulair
De regio Westfriesland ziet circulair als belangrijk thema voor het realiseren van een duurzame en toekomstbestendige economie. In een circulaire wereld wordt anders met grondstoffen omgegaan, om ze niet uit te putten. Hierdoor wordt afval verminderd en worden producten opnieuw ingezet voor een ander doel (hergebruik) of omgevormd tot een ander product (recycling).

Vervolg
De Masterclass is het vervolg op ‘de Westfriese Week van de Circulaire economie’, die in mei vorig jaar door het collectief Duurzaam Ondernemend Westfriesland werd georganiseerd. Tijdens die week kwamen Westfriese ondernemers en ambtenaren bij elkaar om over het onderwerp te praten. Daarbij werd duidelijk dat circulair ondernemen zowel een andere manier van denken als van doen vraagt.

Programma
De masterclass is tweeledig. In een plenair gedeelte zal eerst worden ingegaan op het begrip Circulair. Wat het is, maar ook wat niet. Een laagdrempelige manier om kennis te maken met het begrip en voor degenen die er al bekend mee zijn een opfrisser. Hierna volgt een verdiepende werksessie waarbij de deelnemers circulaire kansen en mogelijkheden voor zichzelf gaan ontdekken. Alle opgehaalde informatie ligt aan de basis van de actieagenda Circulair Westfriesland 2020.

Uitnodiging Masterclass

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F