Van het gas: werk in uitvoering

Er wordt hard gewerkt aan een zogenoemde uitvoeringsstrategie voor de warmtetransitie in Hoorn. Al in 2019 stelde de gemeente een transitievisie warmte vast. In dat plan is in grote lijnen vastgelegd hoe Hoorn zonder aardgas kan in 2040. We waren een van de eerste gemeenten met zo’n visie. In de praktijk blijkt het niet altijd makkelijk uitvoerbaar. Daardoor kunnen we bewoners nog niet genoeg duidelijkheid geven over de warmtevoorziening. Iedereen wil natuurlijk graag weten wat de plannen zijn voor zijn of haar wijk. Na de zomer komt hier meer duidelijkheid over.

Uitvoeringsplan
Na een vastgestelde de transitievisie warmte is het tijd voor de volgende stap in dit proces: het uitvoeringsplan. Samen met Liander, Intermaris en HVC en een vertegenwoordiging van bewoners en de gemeente werken we op dit moment aan een goed uitvoeringsplan. Vanuit de gemeente zijn diverse teams betrokken. Dat is nodig omdat veel verschillende terreinen betrokken zijn. Denk maar eens aan bijvoorbeeld rioleringen. Die liggen ondergronds waar hier en daar ook warmteleidingen moeten komen.

Meerdere belangen
Woningbouwplannen zijn ook van belang. Nieuwe woningen hebben ook warmte nodig en dat zal geen gas meer zijn. De nieuwe warmtevoorziening zal dus tegelijk met nieuwe woningen opgeleverd moeten worden. Voor woningrenovaties geldt iets dergelijks.
Als huizen toch worden aangepakt zoals bijvoorbeeld huurwoningen, is het logisch meteen ook het verwarmingssysteem aan te passen.
En natuurlijk worden de woningen dan goed geïsoleerd. Zo kan het energiegebruik flink dalen. Ook wordt gekeken naar de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dat moet flink uitgebreid worden. En dat kan uiteraard niet overal tegelijk. In de uitvoeringsplannen moet daar rekening mee worden gehouden.

Verschillende warmteoplossingen
Voor een groot deel van de woningen, en andere gebouwen, zal een warmtenet de oplossing zijn. Maar soms is een zogenaamde all-electric oplossing, met warmtepompen, geschikter. Dat betekent wel meer elektriciteitsgebruik voor de pompen. De manier waarop bewoners een rol spelen in deze langdurige en grote verandering is ook onderdeel van het uitvoeringsplan.

Bewoners en hun rol
Bewoners zijn nu vaak nog niet goed op de hoogte van wat de warmtetransitie voor hen inhoudt. Daardoor kunnen ze er in het eigen huis onvoldoende rekening mee houden. De gemeente ziet graag dat veel mensen actief gaan meedoen aan het loskomen van het gas. Dan gaat het makkelijker en sneller. Het kan gaan om initiatieven van bewoners om een eigen systeem te ontwikkelen. Dat kan een klein warmtenet zijn maar ook bijvoorbeeld een gezamenlijke warmtepomp. Bewoners die gezamenlijk zonnepanelen inkopen zijn ook een mooi voorbeeld.

De warmtetransitie brengt voor iedereen sowieso grote veranderingen met zich mee. Daarom is het belangrijk dat iedereen in Hoorn straks goed weet wat er gaat gebeuren en wanneer. Na de zomer zal het uitvoeringsplan klaar zijn. U krijgt dan zeker de gelegenheid erover mee te praten.

Meer informatie
De brochure ‘Hoorn over op schone warmte’ informeert je over de stappen die je kunt zetten naar een aardgasvrije woning. Ook lees je meer over de technieken en warmte-oplossingen per wijk, die op dit moment het meest voor de hand liggen in onze stad. Je vindt de brochure op de website van Puur Hoorn

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Puur Hoorn. Heb je nu al vragen? Dan kun je mailen naar duurzamestad@hoorn.nl.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F