Veel belangstelling voor hulp bij verduurzamen van monumenten

Monumentale woning verduurzamen? Dat is een beste uitdaging! Gemeente Hoorn hielp huiseigenaren stapsgewijs met een webinar en persoonlijk advies op maat. In april konden huiseigenaren vragen stellen over het energiezuinig maken van hun monumentaal en/of beeldbepalend pand. Tijdens dit spreekuur was er een professioneel adviseur van het Duurzaam Bouwloket en een medewerker van de afdeling Erfgoed van de gemeente. Wegens succes en volgeboekte spreekuren werden er in mei extra momenten ingepland.

Veel belangstelling
Er zijn in totaal vier spreekuren geweest. Van eigenaren van gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten tot aan eigenaren van beeldbepalende panden, zowel eigenaren van monumenten in dorpen als in de stad. Er was veel belangstelling! “We merkten dat mensen het fijn vonden om vrijblijvend te kunnen praten over de verduurzaming van hun pand, en zo een ingang te hebben bij de gemeente. Veel vragen gingen over zonnepanelen en isolatiegla” vertelt Eva de Bruijna van afdeling Erfgoed. Hierbij is het belangrijk dat onder andere het historische aanzicht en de kozijnen niet worden aangetast. Opties hiervoor zijn bijvoorbeeld achterzetramen of in sommige gevallen vacuümglas met monumentenglas.

Voor zonnepanelen is het beleid dit jaar verruimd. Op www.erfgoedhoon.nl/duurzaamheid/zonnepanelen kunnen eigenaren nu zien wat de criteria zijn voor hun pand. Je leest hier ook meer over in dit artikel.

Eva vertelt verder: “Ook veel vragen gingen over vergunningen en het aanvraagproces van een vergunning. Wat mag wel, wat mag niet en hoe vraag je een vergunning aan? Ieder monument is uniek en vraagt om maatwerk. In een paar gevallen is daarom een vervolgafspraak gemaakt. Zo wilden eigenaren aan de slag met muur- en vloerisolatie. Zij vroegen zich af wat de beste oplossing in hun pand was. In die gevallen is het handig dat monumentenadviseurs van team Erfgoed de situatie ter plaatse beoordelen. Mede omdat niet elk interieur van monumenten goed in beeld is bij ons. Zo kan er echt advies op maat gegeven worden”.

Woont u in een monument en bent u benieuwd naar het beleid van de gemeente, ook op het gebied van verduurzamen? Bezoek dan de website www.erfgoedhoorn.nl. Hierop kunt u onze regels en richtlijnen vinden, tips en advies en de contactgegevens van team Erfgoed.

Over de auteur

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn heeft zichzelf als doel gesteld om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit is een stad die bij haar doen en laten geen negatieve invloed meer uitoefent op het klimaat, bij al haar activiteiten. In 2040 gebruik we veel minder energie dan nu, en alle energie die we gebruiken is duurzaam opgewerkt. Afval bestaat niet meer doordat we grondstoffen optimaal (her)gebruiken. We geven als gemeente het goede voorbeeld en werken intensief samen met bewoners, ondernemers en organisaties aan de verduurzaming van Hoorn. Met elkaar maken we die duurzame stad!

Lees meer artikelen van Gemeente Hoorn
F
F