Veel interesse voor het verduurzamen van jaren 60/70 woningen

Vanavond was er speciaal voor bewoners met een jaren ‘60/70 woningen uit Blokker en Zwaag een informatieavond met duurzaamheidsmarkt georganiseerd. Er was ontzettend veel interesse en dat kon je zien aan de hoge opkomst en de aandacht en interesse voor de presentatie die door Duurzaam Bouwloket werd gepresenteerd. Bewoners werden geïnformeerd over technieken en subsidies. Ook deelden bewoners die hun huis al hebben verduurzaamd hun ervaring en gaven tips.

Hoorn bespaart
De gemeente heeft een plan van aanpak “Hoorn bespaart” gemaakt. Energiebesparing is een absolute must om de doelstelling energieneutraal 2040 te behalen. Met de acties die in het plan van aanpak zijn omschreven wordt er gewerkt aan de doelstellingen die voor de duurzame stad zijn gesteld. De resultaten van alle acties moet een energiebesparing van 5% in 2022 ten opzichte van 2016 opleveren.

Informatieavonden
Stapsgewijs en wijk voor wijk voeren we verschillende acties uit. Op dit moment worden er informatieavonden georganiseerd op het onderwerp besparen, speciaal voor woningeigenaren van jaren 60/70 woningen. Woningen gebouwd voor 1975 zijn over het algemeen niet goed (genoeg) geïsoleerd. Pas na de isolatie- en ventilatiemaatregelen kunnen de volgende stappen worden gezet: het zelf opwekken van duurzame energie en duurzame warmte. Vanavond was de eerste avond voor woningeigenaren van jaren 60/70 woningen in Blokker en Zwaag georganiseerd. In het nieuwe jaar organiseren we in de wijken Risdam-Zuid en Risdam Noord informatieavonden. Bewoners worden hiervoor uitgenodigd.

Stappenplan
Denkt u erover na om energiebesparende maatregelen te nemen voor uw woning? Er is een stappenplan opgesteld in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en met financiële steun van provincie Noord-Holland. Dit plan beschrijft de stappen die u kunt zetten om uw woning energiezuinig, comfortabel en eventueel al aardgasvrij te maken. Het stappenplan werd op de informatieavond gepresenteerd en vind u terug op www.duurzaambouwloket.nl/hoornjaren6070 . Hier vindt u een brochure waarin het stappenplan wordt toegelicht.

 

 

 

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F