Verduurzamingsactie in Risdam Zuid

Buurgenoten uit Risdam Zuid bundelen hun krachten om een duurzame slag te slaan in hun buurt. Onder leiding van Stichting Buurkracht vormen de heren Tim, Martin, Jan en Pim een enthousiast buurtteam. Tim gelooft in een bottum-up aanpak en participatie: “Zonder betrokken burgers geen duurzaamheid”.

Aankomende tijd zetten zij zich in om zoveel mogelijk buurtgenoten te informeren en te betrekken bij het verduurzamen. Want hoe meer buurtgenoten meedoen, hoe makkelijker  het is om de wijk toekomstbestendig te maken en energie te besparen. Er is gestart met het verspreiden van een enquête in de buurt. Buurtbewoners werd gevraagd naar hun wensen met betrekking tot verduurzamen.  Wil men wel verduurzamen en welke ideeën hebben zij daarbij? De interesse bleek met name te liggen bij warmtepompen.


Het buurtteam is recent gestart met het opvragen en analyseren van offertes voor warmtepompen van verschillende leveranciers. Uiteindelijk wordt er op basis van een aantal criteria
bij voorkeur één leverancier gekozen. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende type woningen in Risdam Zuid.  


Na de zomer wordt er een buurtbijeenkomst georganiseerd. Het buurtteam informeert over hun bevindingen en presenteert een aanbod waar buurtgenoten van kunnen profiteren.  Het is een mooie kans om samen op te trekken, van elkaar te leren en buurtbewoners verder te helpen.  We hopen op een mooie opkomst tijdens de buurtbijeenkomst!  


Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Hoorn en Stichting Buurkracht. Meer informatie over Buurkracht vind je op www.buurkracht.nl. Wil je op de hoogte blijven van duurzaam nieuws in Hoorn?  Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via www.puurhoorn.nl, de duurzame website van gemeente Hoorn.  

 

 

 

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F