Vergroeningskansen spotten op de fiets

Onze buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen’ maakte met wethouder Simon Broersma (op de foto met blauwe jas) en enkele groenmedewerkers van de gemeente een fietstochtje door Risdam-Noord om te bekijken waar vergroeningskansen zijn.

De buurtbewoners brachten hun ideeën naar voren. Er werd constructief gesproken over hun vergroeningsplannen. De praktische en financiële haalbaarheid zal in een aantal gevallen nog bekeken worden. Overwegingen als ‘Wat betekent dit idee voor de biodiversiteit?’ en ‘Wat voegt meer groen op deze plaats toe voor de wijkbewoners?’ kwamen aan de orde.

Een paar vergroeningsplannen vielen bij de medewerkers van de gemeente direct in goede aarde. Bijvoorbeeld om als proef op een bepaalde locatie minder of niet te snoeien. Andere voorstellen worden door de gemeente gesteund als kan worden aangetoond dat omwonenden achter deze plannen staan. ‘Risdam-Noord Groen’ zal met de omwonenden in gesprek gaan.

‘Al met al een nuttig en plezierig fietstochtje en voor herhaling vatbaar!’ aldus Ted vd Bruggen

Meer informatie over de buurtgroep activiteiten in Risdam-Noord leest u hier: Risdam-Noord Groen | Voor een groenrijker Risdam (risdamgroen.nl)

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F