Voorbereiding warmtenet: aanvraag vergunning tijdelijke warmtevoorziening

Woningcorporatie Intermaris kiest er voor om haar 1.850 huurwoningen in het centrumgebied van Kersenboogerd komende jaren aan te gaan sluiten op een warmtenet.

Tijdens de aanleg van het warmtenet maakt HVC gebruik van een tijdelijke warmtevoorziening naast bedrijventerrein Verlengde Lageweg. Die is nodig om de woningen te verwarmen en te voorzien van warm tapwater. Het warmtenet wordt in de toekomst aangesloten op een duurzame energiebron.

De vergunningsaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening naast de Verlengde Lageweg 19 is bij de gemeente Hoorn ingediend. De vergunning is aangevraagd voor een periode van vijf jaar vanaf het in gebruik nemen van de tijdelijke warmtevoorziening. De vergunningsaanvraag wordt 30 juni 2022 door de gemeente Hoorn gepubliceerd en ligt daarna voor een periode van 6 weken ter inzage.

Heeft u vragen over het warmtenet of over de vergunningaanvraag voor de tijdelijke warmtevoorziening?
•    Op www.warmtenethoorn.nl staat alle informatie en veelgestelde vragen over het warmtenet en de tijdelijke warmtevoorziening.
•    U kunt ook langskomen op de inloopmomenten van HVC op donderdag 7 juli en woensdag 13 juli van 13.00 tot 16.00 uur in het Wijklab aan het Aagje Dekenplein 24.
•    Heeft u geen gelegenheid om langs te komen, dan kunt u uw vraag ook per e-mail stellen aan Nicoline Spil, Omgevingsmanager bij HVC, via warmtenethoorn@hvcgroep.nl

Over de auteur

Puur Hoorn

Puur Hoorn is het samenwerkingsverband van verschillende partners in Hoorn die samen werken aan het verduurzamen van de stad. De partners zijn Stichting Netwerk, Intermaris, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Duurzaam Bouwloket, MAK Blokweer, Bewonersgroep Risdam Noord Groen, Tuinvereniging Groei & Bloei, Ondernemersvereniging HOC, Voor een mooie stad en gemeente Hoorn.

Lees meer artikelen van Puur Hoorn
F
F