Wateroverlast

Door heftige hoosbuien krijgen we vaker te maken met wateroverlast. Het riool kan zoveel water in één keer niet aan en zorgt ervoor dat straten en huizen overlopen. Samen beperken we wateroverlast door onze tuinen groener te maken. Met minder steen, en meer groen in je tuin zakt regenwater beter weg in de grond en…

Door heftige hoosbuien krijgen we vaker te maken met wateroverlast. Het riool kan zoveel water in één keer niet aan en zorgt ervoor dat straten en huizen overlopen. Samen beperken we wateroverlast door onze tuinen groener te maken. Met minder steen, en meer groen in je tuin zakt regenwater beter weg in de grond en stroomt er minder water het riool in.

Wat doet de gemeente?
Het is belangrijk dat wij weten waar zich welke klimaatproblemen kunnen voordoen en hoe wij daarmee omgaan. De gemeente heeft de kwetsbaarheden van de stad en de regio in kaart gebracht in een klimaatstresstest. Er is hiervoor gekeken naar hitte, langdurige droogte en waterveiligheid- en kwaliteit. Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor onze stad en voor de regio Westfriesland. De noodzakelijke maatregelen komen in een uitvoeringsprogramma. We laten hierin zien wat we al doen aan bijvoorbeeld rioolwerkzaamheden en hoe we verder bouwen aan een klimaatbestendige stad en regio. De klimaatstresstest helpt ook bij de bewustwording van de gevolgen van klimaatverandering.

Wat kan jij doen tegen wateroverlast?
Met een groene tuin of balkon zorg je ervoor dat water beter en sneller wegzakt in de grond en voorkom je wateroverlast. Ook komt er minder regen in het riool. Met gras, plantjes, gootjes of een regenton vang je het regenwater op. Maar ook een groen dak houdt regenwater vast. Wist je dat Gemeente Hoorn subsidie heeft voor de aanleg van een groen dak? Handige informatie om je tuin of balkon watervriendelijk te maken vind je op de website van Milieucentraal

Meer informatie
Voor meer tips over een watervriendelijke tuin kan je het Handboek voor de watervriendelijke tuin raadplegen. Het is een initiatief van Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling en Tuinbranche Nederland. Stichting RIONED, STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben er aan bijgedragen.

www.veiligschoonvoldoende.nl is een campagne van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Laatste nieuws

Bewoners in actie voor een duurzame Schoutenstraat

Door Puur Hoorn | 19 februari 2015

Enkele bewoners uit de Schoutenstraat in Hoorn hebben het initiatief genomen om in de straat te inventariseren welke maatregelen hun buren zouden willen treffen om hun woningen energiezuiniger te maken. De uitkomst van de inventarisatie was voor de initiatiefnemers aanleiding om de onderwerpen energiebesparing, wooncomfort en kwaliteitsverbetering van de woningen verder op te pakken. Wethouder…

Lees verder

Energie besparen? Leen een Wattcher bij jouw bieb!

Door Puur Hoorn | 22 januari 2015

Vanaf 1 februari kunnen alle inwoners van Hoorn gratis een Wattcher lenen bij de bibliotheek om thuis hun energieverbruik in kaart te brengen. Ook niet-leden kunnen een Wattcher lenen. Zo kunnen inwoners van Hoorn extra veel geld besparen. Wattcher De Wattcher is een energiemonitor die het elektriciteitsverbruik van het hele huis laat zien. Je ziet…

Lees verder

Subsidiepot energiebesparende maatregelen in één dag leeg!

Door Puur Hoorn | 19 januari 2015

Het subsidiebudget van € 70.000 dat beschikbaar was voor energiebesparende maatregelen voor bestaande particuliere woningen, is op. Vanaf 15 januari 2015 konden geïnteresseerden een aanvraag indienen. Aan het einde van die dag stond de teller op 120 binnengekomen aanvragen en was het volledige subsidiebudget verbruikt. Nieuwe aanvragen worden niet meer behandeld. Voor 2015 had de…

Lees verder
F
F