Werkbezoek gemeenteraadsleden in Risdam-Noord

Een aantal gemeenteraadsleden bracht op verzoek van buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen’ een werkbezoek aan Risdam-Noord. De raadsleden werden gefeliciteerd met hun benoeming in de gemeenteraad van Hoorn. Het werkbezoek stond in het teken van een andere manier waarop de wijkbewoners bij ontwikkelingen betrokken willen worden. Per fiets werden daarna projecten in de wijk bezocht die juist een voorbeeld zijn van hoe succesvol het kan zijn als er met succes wordt samengewerkt tussen gemeente en wijkbewoners.

In een heerlijk zonnetje werden de gemeenteraadsleden geïnformeerd over projecten die de laatste jaren door wijkbewoners zijn opgezet: het Leekerbos, de Theekruidentuin, een door buren gezamenlijk geadopteerde tuin aan de Paardenweide en de Historische Fruittuin Swaegh. Stuk voor stuk projecten die succesvol zijn omdat daarbij de samenwerking met de gemeente prima is verlopen.

Secretaris van Risdam-Noord Groen, Henk Bouman, ging in op de ontwikkeling van het Sport- en Recreatiepark Risdam-Noord en de moeizame bemoeienis van wijkbewoners hierbij. Er werd om steun gevraagd om te komen tot een aanpak waarbij de wijkbewoners, dat zijn de hoofdgebruikers van het park, serieus kunnen meepraten. De raadsleden werden ook geïnformeerd over een sportpark in Amsterdam, Sportpark Middenmeer, dat qua opzet volgens de wijkbewoners ideaal is.

De hoop werd uitgesproken dat bewoners en raadsleden na deze kennismaking elkaar weten te vinden als daar aanleiding voor is en dat met dit werkbezoek de kiem is gelegd voor een constructieve samenwerking tussen de gemeenteraad alle bewoners van Risdam-Noord.

Over de auteur

Risdam-Noord Groen

De buurtgroep ‘Risdam-Noord Groen!’ heeft als doel om de woonwijk leefbaar te houden door te zorgen dat er (weer) meer groen komt in de wijk. Dit zowel in tuinen van bewoners als in het openbaar groen. Het streven is een symbiose van woonwijk met natuur (‘stadsnatuur’). Er wordt aan de bewustwording van de wijkbewoners op diverse manieren gewerkt. Dit proces is er op gericht dat de wijkbewoners weten dat (meer) groen in de wijk bijdraagt aan • betere gezondheid/minder stress; • meer biodiversiteit; • minder criminaliteit; • betere klimaatadaptatie. Activiteiten zijn onder andere: organisatie wijkbijeenkomsten, plantjesmarkten, plantpakketten voor wijkbewoners verzorgen, groenstroken creëren, aanplant ‘Leekerbos’, workshops i.s.m. Clusius College, inzaaien bijenlint, vergroenen drie basisscholen, bijdrage aan Groenvisie van de gemeente. Kortom: Vitamine G(roen) voor Risdam-Noord.

Lees meer artikelen van Risdam-Noord Groen
F
F