Woon je aan water? Zorg er goed voor!

Water is oer-Hollands. Met veel plezier varen, zwemmen, schaatsen en kanoën wij Nederlanders in en op het water.
Ook wonen we graag aan water. Sloten en vaarten hebben meer functies: ze vangen het teveel aan regenwater op en voeren het af. In droge tijden voeren ze juist extra water aan. Ook leven er veel planten en dieren in en  om het water. Daarom zijn er regels voor activiteiten langs het water, bijvoorbeeld voor het aanleggen van een steiger of dam en voor het onderhoud aan sloten en vaarten. In deze Folder Wonen aan water  lees je daar meer over en staan tips om duurzaam  met water om te gaan.

Over de auteur

Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier

Werken aan water In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal werkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan veilig, schoon, gezond en voldoende oppervlaktewater. Zo'n 90% van Noord-Holland ligt onder zeeniveau. We beschermen het land tegen overstromingen door dijken, duinen, dammen en kades te onderhouden en te versterken. Verder zorgen we voor het juiste waterpeil in de sloten en meren. Bij 15 rioolwaterzuiveringen maken wij het rioolwater schoon, zodat het weer schoon de sloot in kan. De stoffen uit het vieze water gebruiken we steeds meer als grondstof. Afvalwater is goud waard; we halen er energie en grondstoffen uit. In deze filmpjes zie je wat we doen: Veilig: https://bit.ly/2KLLdI2 Voldoende: https://bit.ly/2Nlnsbw Schoon: https://bit.ly/2HhzQVV

Lees meer artikelen van Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier
F
F