Zonneparken Zwaagdijk: buurtinitiatief met zonne-energie voor inwoners West-Friesland

Op de grond van een oude perengaard, achter de kerk in Zwaagdijk-West verrijst Zonnepark Zwaagdijk-West. Het park, waarvan de afronding gepland staat voor 2023, moet jaarlijks genoeg stroom opleveren voor 2000 huishoudens. Het project is een samenwerking van buurtinitiatief Zonnecoöperatie West-Friesland 2, projectontwikkelaar Sunvest, de gemeente Medemblik en inwoners van Westfriesland.

Zonneparken Zwaagdijk laat Westfriesland profiteren van de kracht van de zon. Zonnepark Zwaagdijk-West, dat 5 hectare groot zal zijn, is deels van projectontwikkelaar Sunvest en deels van Zonnecoöperatie West-Friesland 2. De panelen die de zonnecoöperatie in bezit heeft, worden via zonnecertificaten toegewezen aan deelnemers. Zo kunnen inwoners van de regio hun eigen stukje van het zonnepark kopen én profiteren van een aantrekkelijk rendement. Ook wanneer ze maar een klein budget hebben. De zonnepanelen in het park zullen jaarlijks samen zo’n 6,5 Megawatt aan stroom opleveren. Hiermee levert het zonnepark een belangrijke bijdrage aan het energieneutraal worden van de regio.

Samen investeren in de zon
Inwoners van Westfriesland kunnen zonnecertificaten kopen voor €75. Deze staan symbool voor een deel van het zonnepark. Er zijn 2.600 certificaten beschikbaar. Een zonnecertificaat geeft de eigenaar recht op 15 jaar lang een jaarlijkse uitkering op basis van de opbrengst van de zonneweides. Het rendement is gemiddeld 5 tot 7%, afhankelijk van het aantal zonuren, maar ook de looptijd van het park. Voor het project wordt gebruik gemaakt van de Subsidie Coöperatieve Energie (SCE) die werkt met de zogenaamde postcoderoosregeling. Dit houdt in dat alleen inwoners van specifieke postcodegebieden rond Zwaagdijk kunnen deelnemen. Een overzicht van deze postcodes staat op www.zonneparkenzwaagdijk.nl. De voorinschrijving voor de zonnecertificaten is gestart.

Aandacht voor biodiversiteit
Zonnepark Zwaagdijk-West is een zogenaamd natuurlijk zonnepark. Bij het ontwerp van het park is rekening gehouden met de rivier de Kromme Leek en de biodiversiteit. Zo blijft een deel van de oude boomgaard staan, wordt langs de rivier een natuurvriendelijke oever aangelegd en worden hagen en andere vegetatie geplant. Vanaf de weg zal het park nagenoeg niet zichtbaar zijn. Het zonnepark
levert een CO2-reductie op van 4.000 ton per jaar. Dat is net zoveel als 200.000 bomen zouden opnemen.

Over Zonnecoöperatie West-Friesland 2
Vrijwilligersorganisatie Zonnecoöperatie West-Friesland 2, een zustercoöperatie van Zonnecoöperatie West-Friesland, maakt duurzame energie, opgewekt door de zon, bereikbaar voor alle inwoners van de regio. Deze energie wordt opgewekt via zonnepanelen op daken van grote bedrijfspanden en op daarvoor aangewezen percelen grond, de zonneparken. De vrijwilligers binnen de coöperatie maken zich hard voor de realisatie, het beheer en het onderhoud van de installaties. Ook zorgen ze voor de administratieve afhandeling en het contact met de energiemaatschappij, Belastingdienst en de netwerkbeheerder. Als deelnemer aan Zonneparken Zwaagdijk word je lid van de coöperatie voor eenmalig € 25,- waarna je geen omkijken hebt naar alle bovenstaande zaken.

Deelnemen in het project
De voorinschrijving voor de zonnecertificaten zal lopen tot en met 31 december 2021. Vervolgens wordt de subsidieaanvraag voor het project ingediend. Als deze subsidies rond zijn, wordt de definitieve inschrijving geopend. Mensen die zich hebben ingeschreven bij de voorinschrijving krijgen voorrang bij de toekenning van de zonnecertificaten.

Over de auteur

Zonnecooperatie West-Friesland

Wij bieden mensen de oplossing om gebruik te kunnen maken van zonne-energie indien dat op hun eigen dak niet mogelijk is. Soms ligt het dak op het noorden of vangt het te veel schaduw. Soms is het verboden om zonnepanelen te plaatsen vanwege lokale voorschriften of door beperkingen van de verhuurder. Ook eigenaren van appartementen hebben meestal geen eigen dak om zonnepanelen op te plaatsen. Om mensen toch in de gelegenheid te stellen hun eigen duurzame energie op te wekken komen er zonnepanelen op geschikte daken van anderen. Dit wordt geregeld via de zonnecoöperatie. De opgewekte stroom wordt met uw energierekening verrekend. Bovendien hoeft u dankzij het energieakkoord een belangrijk deel van de energiebelasting niet te betalen.

Lees meer artikelen van Zonnecooperatie West-Friesland
F
F